Rejestracja
pokaż/ukryj
Dostęp do informacji
pokaż/ukryj
Menu użytkownika
pokaż/ukryj
Katalog firm
pokaż/ukryj
Ostatnio dodane do bazy firm
pokaż/ukryj
Nasi PartnerzyZ ostatniej chwili
17.02.15 Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy przyczynią się m.in. do zwiększenia poziomu zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ich recyklingu oraz innych form odzysku.
12.02.15 Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie funkcjonowania stacji przeładunkowych zmieszanych odpoadów komunalnych
"W przypadku, gdy przeładowanie odpadów komunalnych z jednego środka transportu na drugi środek transportu prowadzone jest w celu racjonalizacji kosztów gospodarki odpadami komunalnymi należy uznać, że prowadzone jest w ramach transportu odpadów..."
Przetargi
23.02.15 Korzystne zmiany w zamówieniach publicznych po zmianie przepisów dotyczących kryteriów oceny ofert

uzp.png
Ostatnio na forum


Opinia Państwowej Rady Ochrony Środowiska w sprawie gospodarki odpadami w Polsce i jej dalszego rozwoju.
Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska ws. rozliczenia w 2014 r. nadwyżki masy lub ilości odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającej wymagany do uzyskania poziom odzysku i recyklingu tych odpadów w 2013 r. PDF Drukuj E-mail

Art. 209 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(DZ. U. z 2013 r., poz. 21) uchylił art. 11a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 253 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przepis art. 209 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Rozumieć zatem należy, iż ustawodawca przewidział przepis przejściowy dotyczący możliwości rozliczania masy lub ilości odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającą roczny poziom odzysku lub recyklingu w następnym roku kalendarzowym. Należy jednak pamiętać, iż możliwość taka została ograniczona terminem 1 stycznia 2014 r.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 253 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach od 1 stycznia 2014 r. nie będzie obowiązywał przepis art. 11a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w związku z czym w 2014 r. przedsiębiorca lub organizacja odzysku nie będą mogli rozliczyć osiągniętej w 2013 r. nadwyżki masy lub ilości odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającej wymagany do uzyskania poziom odzysku i recyklingu tych odpadów.      

 

Małgorzata Szymborska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki Odpadami

 

Wyjaśnienie opublikowane na serwerze MŚ

http://www.mos.gov.pl/artykul/1865_najnowsze_wyjasnienia/ 19983_ustawa_z_dnia_11_05_2001_r _o_obowiazkach_przedsiebiorcow_w_zakresie _gospodarowania_niektorymi_ odpadami_oraz_o_oplacie_produktowej _i_oplacie_depozytowej_ dz_u_nr_63_poz_639.html